O firmě

Poskytuji služby v ortopedické protetice od roku 1993. Začátek praxe jsem zahájil na Klinice rehabilitačního lékařství na Albertově pod vedením Doc. Hadraby. Od roku 1994 do roku 2012 jsem pracoval ve firmě Protetika sro. Následně působím v oblasti poskytování služeb již samostatně.

Firma poskytuje širokou škálu technologií. Od dřevěných a kožených protéz až po nejmodernější protetické technologie (Harmony, AeroLink, C-Leg, Genium).

Osvědčení k výkonu povolání

Prodloužení certifikátu na dobu 10 let dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR