Korekční trupová ortéza pro sezení (boční projekce)

Výrobu ortéz zajišťuje zkušený ortopedický technik s dlouholetou praxí v oboru Ortopedický technik  - Petr Mottl Tel. : 605 555 730
V případě nutnosti dojíždím pro sejmutí měrných podkladů pacienta k němu domů do lokalit Prahy a Středočeského kraje

Korekční trupové ortézy pro sezení i jiné pomůcky jsou plně hrazeny pojišťovnou tzv. „Poukazem na léčebnou ortopedickou pomůcku“. Předepisuje ji lékař s odborností ORT, CHR, REH, NEU, ORP .
Účinky ortézy
: Prevence deformit - podporou bude zachována fyziologická poloha v kloubech a zabráněno vychýlení páteře. Prevence dekubitů - pomocí správného polohování (korekce pěnovými výstelkami). Podpora funkčnosti - stabilizací trupu a pánve dojde k uvolnění paží pro výkon sebeobsluhy a pohánění vozíku. Minimalizace spasticity - snižuje tlak na kostní prominence a tím snižuje i spasticitu.  Posílení respiračních funkcí - podpora ve vzpřímené poloze snižuje tlak na bránici.

Ortéza pro stabilizaci sedu (čelní projekce)

Musí být individuelně tvarovaná dle RTG snímku. Stabilizace sedu bývá zajišťována pomocí zevní pevnější plastové vrstvy a vnitřní  měkké vrstvy zajišťující určité pohodlí klienta.  Úkolem ortopedického technika je i instalace mezinožního klínu a upevnění  ortézy do invalidního vozíku.  Bývá  indikována pro těžkou nedostatečnost postury, při postižení stability pacienta vsedě a poruše statiky nebo rovnováhy, a to zejména u DMO, kvadruplegii s výrazným postižením postury, myopatii, poruše osteogeneze, klinických syndromech spojených se sval. hypotonií