V roce 1993 jsem úspěšně složil maturitu z oboru Protetiky. Mým prvním zaměstnavatelem byla Klinika rehabilitačního lékařství na Albertově pod vedením doc. MUDr. Ivana Hadraby. Po několika měsících se přesouvám do firmy Protetika s.r.o., kde působím 17 let a stávám se podílníkem. V roce 2011 odcházím a zakládám svou firmu. Od roku 2014 mám smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Některé z našich klientů znám více než 25 let a pravidelně se potkáváme na kontrolách. Stavíme na dlouhodobých vztazích, vysoké kvalitě dodávaných produktů, mých zkušenostech a odbornosti.