Standardní ortopedické vložky do bot představují řešení příčně a podélně plochých nohou. Pěnové vložky se vyrábějí dobroušením předem připravených polotovarů. U složitějších defektů nohy volíme vložky senzomotorické. Ortopedické vložky jsou hrazeny ze zdravotního pojištění za spoluúčasti klienta

S čím Vám pomůžeme?

  • Na základě lékařské diagnózy nebo naší vlastní vybereme vhodné ortopedické vložky a upravíme je na míru.
  • Naučíme Vás s nimi zacházet.
  • V případě potřeby je upravíme pro dosažení maximálního komfortu.

Pahýlové lůžko

  • pasivní podtlakové pahýlové lůžko s manžetou 
  • například jednocestný ventil 4R140 a Kolenní manžeta 453A3 a linery řady Skeo

Chodidlo

  • nedynamické stabilní chodidlo
  • například chodidlo 1D10, 1D35

Cena a spoluúčast klienta

Výroba a montáž je hrazena zdravotní pojišťovnou za spoluúčasti klientaProcento spoluúčasti se liší v závislosti na úhradovém kódu zdravotnického prostředku.

Schvalovací proces

Ošetřující lékař klienta vydá poukaz na ortopedickou léčebnou pomůcku, žádanku o zvýšení úhrady a protetik dodá předkalkulaci – cenu pomůcky. Dokumentace se zasílá na příslušnou zdravotní pojišťovnu, kde je předložena ke kontrole reviznímu lékaři. Po schválení se dokumentace zasílá zpět ošetřujícímu lékaři a pacientovi, který ji předá protetikovi. Poté následuje výroba pomůcky. Nákup a výroba pomůcek je hrazena ze zdravotního pojištění za spoluúčasti klienta.

Výrobní proces

V první fázi sejmeme měrné podklady, podle kterých vyhotovíme sádrový otisk lebky. Na odlitek nanášíme materiály pro vytvoření ortézy. Hotovou zdravotní pomůcku poté upravíme pro maximální komfort při nošení.

Oprava a servis

Opravu a servis pomůcky poskytujeme po celou dobu užívání. Jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Příběhy klientů

Máte dotazy? Potřebujete konzultaci? Kontaktujte nás

Jan Sýkora

Tel: +420 603 996 987
jan.sykora@protetika-sykora.cz

Konzultaci jsme obvykle schopni nabídnou do 14 dnů. Celý proces trvá přibližně 14 dnů bez administrativy s pojišťovnou